Komu należy się 500 plus - odpowiadamy na wszystkie pytania

Niemowlę z misiem fot. Fotolia
Co drugie dziecko w Polsce dostaje 500 Plus! Sprawdź, czy należy ci się dodatek!
/ 07.09.2016 13:44
Niemowlę z misiem fot. Fotolia

Program Rodzina 500 Plus działa już kilka miesięcy, ale nadal wielu rodziców nie wie, czy należy im się co miesiąc 500 zł na pierwsze dziecko. Jak obliczyć kryterium dochodowe, co z rodzinami nieformalnymi i wtedy, gdy rodzic pracuje za granicą? Wyjaśniamy, bo wciąż można składać wnioski!

Według danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, już 3,6 mln dzieci dostaje co miesiąc 500 zł. To 52 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Jeśli do tej pory nie złożyłaś wniosku, sprawdź, bo  może tobie też należy się co miesiąc ten dodatek.

Najwięcej wątpliwości budzi otrzymywanie 500 zł na pierwsze dziecko i obliczanie kryterium dochodowego, ponieważ nie zawsze wszystkie pieniądze, które dostajesz, są wliczane do dochodu.

Na kogo 500 zł na dziecko

Dla przypomnienia: nie jest to "500 zł na każde dziecko". Zgodnie z programem Rodzina 500 Plus, 500 zł jest wypłacane rodzicom na:

 • każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia18 lat,
 • pierwsze dziecko – pod warunkiem spełniania kryterium dochodowego: gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością).

Wniosek o 500 Plus na dziecko - DO POBRANIA

Oznacza to, że na drugie i kolejne dzieci 500 zł jest wypłacane bez względu na to, ile zarabiają rodzice, a w przypadku pierwszego dziecka trzeba dokładnie policzyć dochód w rodzinie na osobę.
Pamiętaj, że gdy dziecko kończy 18 lat, to w myśl ustawy przestaje być dzieckiem.

Jeśli więc masz 2 dzieci, z których starsze ma więcej niż 18 lat, to 500 zł na młodsze dziecko dostaniesz tylko po spełnieniu kryterium dochodowego. Jeśli starsze dziecko nadal się uczy lub studiuje, do 25. roku życia będzie wliczane do obliczania dochodu na osobę w rodzinie.

Uwaga: Jeśli dziecko ma niepełnosprawność w stopniu lekkim i skończyło 16 lat, to obowiązuje dochód na osobę 1200 zł.

Jak oblicza się dochód na pierwsze dziecko?

Możesz sama obliczyć, czy należy ci się 500 zł na dziecko, jeśli jednak masz wątpliwości, poproś o pomoc w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

O czym trzeba pamiętać?

 • Dochody z jakiego okresu są brane pod uwagę

500 zł na dziecko jest obecnie przyznawane do 30 września 2017 r. Przy obliczaniu dochodów na cały ten okres bierze się pod uwagę zarobki z 2014 r. Są jednak wyjątki. Jeśli np. pracowałaś w 2014 r., a obecnie nie pracujesz i dostajesz zasiłek macierzyński o niższej wysokości niż poprzednie zarobki, albo ojciec dziecka w 2014 r. pracował, a dziś jest bezrobotny to mamy do czynienia z tzw. utratą dochodu. Trzeba to uwzględnić przy staraniu się o 500 zł na dziecko.

Uwaga: Utratą dochodów nie jest jednak sytuacja, gdy pracujesz w tym samym zakładzie pracy, co w 2014 r., ale zarabiasz mniej (nawet jeśli zamiast całego etatu masz pół etatu).

Analogicznie: jeśli w 2014 roku byłaś na urlopie macierzyńskim, a obecnie pracujesz – albo ojciec dziecka nie pracował, a teraz pracuje – to oznacza, że uzyskaliście dochód, który trzeba uwzględnić przy staraniach o 500 zł na dziecko. Uwaga: to też konieczne, jeśli pracujesz na umowę-zlecenie czy umowę o dzieło! Jest to tzw. uzyskanie dochodu.

Uwaga: Jeśli któreś z was dostało podwyżkę w ramach tej samej pracy, w której pracowało w 2014 r., nie trzeba tego wykazywać.

 • Co wlicza się do dochodu

Do dochodów wlicza się:

pieniądze uzyskane z: umów o pracę, umów o dzieło, umów-zlecenie, prowadzenia działalności gospodarczej, a także alimenty wypłacane przez byłego partnera, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, zasiłek macierzyński, świadczenie rodzicielskie. W przypadku rolników podstawą do obliczenia dochodu jest oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (uznaje się, że dochód z 1 hektara przeliczeniowego w 2014 r. to  2506 zł rocznie, czyli 208,83 zł miesięcznie).

 • Czego nie wlicza się do dochodu

Do dochodów nie wlicza się: zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku otrzymywanego w przypadku, gdy rodzic wychowuje niepełnosprawne dziecko, świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej.

Czego nie wiesz o 500 Plus: ministerstwo wyjaśnia sporne kwestie

Rodziny za granicą, nieformalne, samotni rodzice: co z 500 zł na dziecko?

500 zł na dziecko dostają zarówno osoby po ślubie, jak w związkach partnerskich, a także osoby samotnie wychowujące dziecko.

 • Jeśli jesteście w związku partnerskim: bierze się pod uwagę dochody twoje i partnera, z którym obecnie tworzycie rodzinę.
 • Jeśli samotnie wychowujesz dziecko: bierze się pod uwagę twoje dochody oraz zasądzone alimenty, które dostajesz od ojca dziecka lub z Funduszu Alimentacyjnego.
 • W takim przypadku ojciec dziecka może odliczyć od swojego dochodu płacone alimenty, jeśli stara się o 500 zł na dziecko, które wychowuje w swojej nowej rodzinie.
 • Jeśli w 2014 r. nie byliście rodziną: bierze się pod uwagę wasze zarobki z 2014 r., uwzględniając tzw. utratę lub uzyskanie dochodu.
 • Jeśli jesteście rodziną patchworkową: rodziny patchworkowe są traktowane tak jak zwykłe. Bierze się pod uwagę stan faktyczny. Przykładowo: jeśli wychowujecie 2 dzieci poniżej 18 lat (jedno twoje, drugie partnera), dostaniecie 500 zł na młodsze dziecko (na starsze - pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego).
 • Jeśli dziecko jest wychowywane przez partnera w nowej rodzinie: partner może ubiegać się o 500 zł na dziecko.
 • Jeśli macie zasądzoną tzw. opiekę naprzemienną (dzieckiem zajmuje się zarówno matka, jak ojciec dziecka): 500 zł jest dzielone pomiędzy rodziców, proporcjonalnie do zasądzonego czasu opieki. Przykładowo, jeśli opieka jest zasądzona pół na pół, każdy z rodziców może dostać po 250 zł na dziecko.
 • Jeśli dziecko jest adoptowane: tak samo możesz ubiegać się o 500 zł na dziecko, obowiązują takie same zasady.
 • Jeśli dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej: tak samo możesz ubiegać się o 500 zł na dziecko, obowiązują takie same zasady.

Jeśli rodzic pracuje i mieszka za granicą: może otrzymać 500 zł na dziecko, jeśli nie dostaje podobnego zasiłku w kraju, w którym pracuje. Jeżeli dostaje, ale w niższej wysokości niż w Polsce, można otrzymać wyrównanie. Decyzje w tych sprawach podejmuje marszałek województwa – po otrzymaniu informacji z kraju, w którym rodzic pracuje.

Uwaga:

Kraje UE nie są zobowiązane żadnym terminem do przekazania informacji o tym, czy rodzic otrzymuje tego typu zasiłek. Dlatego wiele spraw rodziców pracujących za granicą wciąż oczekuje na decyzję marszałków województwa.

Jak zabezpieczyć przyszłość dziecka dzięki programowi 500 Plus?

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA