Sennik

Drzewo palmowe

niedojście do skutku zamierzonego planu