Sennik

Brylant

nigdy nie wychodź z domu nie zabrawszy z sobą dowodu osobistego