Trzeci rok życia - okres zdania

Nadchodzi moment, w którym dziecko samodzielnie buduje swoje pierwsze wypowiedzi. Wreszcie może spróbować zaspokoić swoją ciekawość świata za pomocą umiejętności werbalnych, np. zadając pytanie: „Co to?”. Zobacz, jak rozwija się mowa dziecka i jak wygląda w trzecim roku życia dziecka.

Trzeci rok życia - okres zdania

Rozwój mowy dziecka - zmiany w trzecim roku życia

To właśnie w trzecim roku życia dochodzi do tych znaczących przemian. Początkowo zdania budowane przez dziecko mają najprostszą strukturę, jednak szybko pogłębia się ona i wypowiedzi rozwijają się. Dziecko powiększa swój zasób słów jakby z dnia na dzień, wymawia poprawnie samogłoski i spółgłoski, choć czasem zamieni jeszcze „r” na „j” lub utnie literkę. Postęp jest jednak widoczny.

Jest to moment, w którym podstawowa wiedza rodziców na temat budowy języka może się okazać pomocna. Aby wytłumaczyć dziecku, że zamiast „jiba” powinno powiedzieć: „ryba”, musimy wskazać mu tę pojedynczą literę „r” lub „j”, spróbować wyjaśnić różnice między nimi.

Bartłomiej Topa o Szwecji, emigracji i problemach życia pod "obcym niebem"

Mimo że dziecko buduje coraz bardziej skomplikowane, poprawne wypowiedzi bez znajomości gramatyki, nie znaczy to, że nie warto mieć ich na podorędziu.

Zobacz też: Rozwijające zabawy na dworze dla dziecka powyżej 3 roku życia

Przypomnijmy zatem podstawy, które mogą się przydać w tłumaczeniu dziecku tajników języka:

  • głoska to najmniejszy element słowa,
  • litera to najmniejszy element wyrazu (jest graficznym znakiem głoski),
  • słowo jest wtedy, gdy powiemy „tata”, a wyraz wtedy, gdy to zapiszemy,
  • różnice między głoską a literą słychać np. w wyrazie „szalik”; słyszymy 5 głosek, widzimy 6 liter,
  • alfabet to zbiór wszystkich polskich głosek, za pomocą których możemy budować sylaby, wyrazy i zdania, składa się z 32 liter; ich kolejność najlepiej zapamiętać,
  • aby porozumiewać się prawidłowo, należy nauczyć się świadomie używać akcentów w zdaniu; istnieje kilka rodzajów akcentów; użycie odpowiedniego z nich czyni zrozumiałą intencję, z jaką wypowiadamy zdanie; akcent logiczny, to nacisk położony na najważniejszy w zdaniu wyraz; akcent uczuciowy polega na nadawaniu konkretnym słowom zabarwienia emocjonalnego; akcent toniczny (czyli intonacja) to wyróżnianie poszczególnych wyrazów za pomocą podwyższania i zniżania tonu głosu; stosujemy ten rodzaj akcentu głównie w zdaniach pytających i wykrzyknikowych, czyli krótko mówiąc w pytaniach i odpowiedziach, a także w zdaniach wyrażających uznanie lub ironię.

Zobacz też: Zabawy z dzieckiem - rozwijające plastycznie

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)