Badanie krwi MCH fot. Fotolia

MCH - to ten parametr morfologii krwi pomaga w diagnostyce anemii

MCH to jeden z parametrów morfologii krwi, pomagający w diagnostyce niedokrwistości. Sprawdź, o czym świadczy podwyższone i obniżone MCH!
Marta Wilczkowska / 15.06.2017 04:15
Badanie krwi MCH fot. Fotolia

MCH to parametr określający średnią masę hemoglobiny w krwince. Norma MCH powinna mieścić się w przedziale 27-34 pg (norma MCH jest różna dla kobiet i mężczyzn. Podwyższone MCH może świadczyń o sferocytozie. Obniżone MCH może być wynikiem przewodnienia lub niektórych rodzajów niedokrwistości. Sprawdź, co powinnaś wiedzieć o MCH!

MCH to, obok MCHCjeden z parametrów określających poziom wysycenia czerwonych krwinek hemoglobiną. Parametr określany jest podczas rutynowej morfologii krwi. MCH jest pomocne w diagnostyce anemii czy zaburzeń wodno-elektrolitowych. Sprawdź, o czym świadczą podwyższone i obniżone poziomy MCH we krwi.

MCH - norma

Norma MCH jest różna dla kobiet i mężczyzn. Wartość powinna mieścić się w zakresie:

  • kobiety: 27-31 pg
  • mężczyźni 27-34 pg

Pamiętaj, że normy w różnych laboratoriach mogą nieznacznie różnić się od siebie. Dlatego swój wynik MCH zawsze porównuj z wartościami podanymi na wyniku morfologii krwi z laboratorium.

9 czynników, które mogą zafałszować wyniki badań krwi

Podwyższone MCH

Wynik MCH powyżej normy może świadczyć o sferozcytozie. To wrodzona choroba krwi polegająca na nieprawidłowej budowie czerwonych krwinek. Zamiast spłaszczonych dysków z wgłębieniem pośrodku erytrocyty mają kulisty kształt, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia im pełnienie swojej funkcji w organizmie. Sferocytoza jest chorobą genetyczną i jedną z najczęstszych postaci niedokrwistości w północnej Europie. Choć brzmi to bardzo groźnie, sferocytoza zazwyczaj przebiega łagodnie (nie oznacza to jednak, że nie może prowadzić to ciężkich powikłań!).

Obniżone MCH

Wynik MCH poniżej normy może być wynikiem zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej organizmu, polegającej na jego przewodnieniu. Inną przyczyną takiego wyniki badania MCH może być niedokrwistość z niedoboru żelaza, która rozwinęła się np. w wyniku chorób przewlekłych, nowotworowych lub po krwotoku.

Zarówno za wysokie jak i za niskie MCH warto skonsultować z lekarzem. Specjalista oceni wynik w oparciu o wyniki pozostałych parametrów i, jeśli będzie taka potrzeba, zleci kompleksowe badania

Kiedy trzeba zrobić morfologię krwi?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)