rozwód fot. Fotolia

Kiedy można wziąć rozwód kościelny

Życie to nie bajka, a raz wypowiedziane słowa przysięgi małżeńskiej wcale nie muszą wiązać na całe życie. Jest jeszcze druga opcja – rozwód kościelny.
rozwód fot. Fotolia
Rozwód kościelny to rozwiazanie sakramentalnego związku małżeńskiego, które wymaga stwierdzenia przez biskupów nieważności małżeństwa. Jak się okazuje biała suknia i huczne wesele i uroczysta przysięga nie dają gwarancję udanego życia aż do śmierci. To dlatego wiele par się rozwodzi. Niektórzy wybierają rozwód kościelny, którego procedura jest dłuższa i bardziej wymagająca niż w przypadku rozwodu cywilnego. 

Poznaj formalności zwiazane z rozwodem 

Warunki udzielenia rozwodu kościelnego: 

Aby otrzymać rozwód kościelny, należy spełnić przynajmniej jeden z warunków, który zawarty jest w Kodeksie Kanonicznym. Biskupi muszą stwierdzić nieważność małżeństwa. Musi wiec być spełniony jeden z powodów: 
 • młodociany wiek -  gdy małżonek w chwili zawarcia małżeństwa miał 14 lat dla kobiety i 16 dla mężczyzny,
 • niezdolność płciowa – na przykład impotencja,
 • istniejący węzeł małżeński – gdy jedno z małżonków w chwili zawarcia małżeństwa było już w innym formalnym małżeństwie,
 • różność religii – ślub z osoba nieochrzczoną,
 • święcenia – gdy osoba złożyła śluby, jest zakonnicą, zakonnikiem, księdzem, dostojnikiem koscielnym,
 • przeszkoda występku - małżonkobójstwa – gdy wdowiec lub wdowa okażą się zabójcami swojego wcześniejszego partnera,
 • pokrewieństwo – pokrewieństwo w linii prostej i do 4 stopnia linii bocznej, powinowactwa oraz pokrewieństwo wynikające z przysposobienia lub adopcji,
 • brak minimum małżeńskiego poznania – gdy małżonkowie poznają się dopiero w chwili zawarcia związku małżeńskiego,
 • pozbawienie używania rozumu – gdy okaże się, że jeden z małżonków zataił chorobę umysłową,
 • brak świadomości wynikającej z idei małżeństwa,
 • niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej,
 • podstęp przy zawieraniu małżeństwa – gdy jeden z małżonków zataił poważną informację przed drugim,
 • brak jedności i nierozerwalności małżeństwa oraz brak chęci posiadania i wychowania potomstwa,
 • zawieranie małżeństwa pod warunkiem – gdy małżeństwo nie wynikało z woli małżonków, ale z nacisków rodziny lub ciąży,
 • niepoprawna forma małżeństwa - gdy kapłan lub asystent nie miał uprawnień do udzielania związku małżeńskiego.

Procedura rozwodu kościelnego

Rozwód kościelny zwykle trwa dłużej niż rozwód cywilny. Małżonkowie muszą wykazać, że spełniają jeden z warunków Kodeksu Kanoniczego. Należy też opłacić procedurę rozwodową. Koszt rozwodu kościelnego waha się od 600 do 1000 złotych. 

 1. Wizyta w kurii
 2. Znalezienie świadków
 3. Powołanie Sądu Biskupiego
 4. Postępowanie rozwodowe
 5. Wydanie wyroku
Tagi: rozwód