Żyletka


Żyletka jest symbolem naszego smutku, depresji, niechęci do życia. W innym sensie: rozwiązuje jakiś problem, ale jednocześnie stwarza niebezpieczeństwo zniszczenia czegoś.

14.02.2012