Zwiędłe kwiaty

słabnące zdrowie i konieczność usilnego leczenia się