POLECAMY

Sennik

Żubr

Żubr jest symbolem obszaru nieświadomości.

Żubr nas goni - w snach mężczyzn oznacza to, iż stracili oni kontakt z własną męskością, spostrzegają siebie jako mężczyznę niedojrzałego, pozbawionego tej dzikiej siły, lub mężczyznę, który kwestionuje w sobie istnienie owej pierwotnej mocy; w snach kobiet ucieczka przed żubrem będzie obrazowała ucieczkę przed "mężczyznami", ukrytą wrogość do mężczyzn.

Spotkać żubra - w snach mężczyzn i kobiet oznacza to nawiązanie kontaktu z męskością; czasami we śnie pojawia się żubr, którego maść ma inny, niż w rzeczywistości kolor - wówczas znaczenie tego symbolu należy interpretować właśnie przez ubarwienie zwierzęcia.

Powiązane: Bizon Las Bawół