Żołądek


Żołądek często występuje w snach ostrzegających.

Ucisk na żołądku - to zmartwienie, od którego trzeba się uwolnić, kończąca się miłostka lub gniew z powodu niesprawiedliwego potraktowania.

14.02.2012