Złodziej


Złodziej jest zawsze symbolem poniesionych strat, bez odpowiedniego zabezpieczenia. Straty dotyczą albo własności, albo wartości moralno – duchowych.

Złodziej w snach kobiet - często o wymknięcie się, choć na chwilę, z jakiegoś miłosnego związku, o tajemnice przed partnerem.

Złapanie złodzieja - oznacza uratowanie posiadanego majątku lub złagodzenie napięcia duchowego.

14.02.2012