POLECAMY

Sennik

Ziemia

Ziemia symbolizuje zakorzenienie w rzeczywistości, nasze relacje z nią, stosunek do świata materialnego, rzeczywistego.

Znajdujemy się na grzęzawisku, bagnie lub innym niestabilnym gruncie - jest to wyraz istniejących w nas sprzecznych i negatywnych emocji; brak nam poczucia oparcia, a więc cechuje nas chwiejność; być może w świecie zewnętrznym nosimy w sobie takie cechy jak: poczucie winy, wstyd, albo mamy kompleks niższości; sny takie mogą również wynikać nie bezpośrednio z nas, a z otoczenia, w którym przebywamy - otoczenia, które wciąż nas osądza, odrzuca, otoczenia, w którym nie mamy poczucia bezpieczeństwa.