Zapora


Zapora na granicy hamuje własne postępy. Czasami tłumaczy się to zahamowaniami seksualnymi, niemożliwością pogłębienia miłosnego stosunku. Otwarcie zapory i możliwość dalszej jazdy, to pozbycie się oziębłości i zachowanie cienia nadziei na zmianę (jeszcze raz) na lepsze.

14.02.2012