Wyrzucony ze szkoły


wyrzucono Cię ze szkoły średniej kłopoty towarzyskie spowodowane Twoją niefrasobliwością
03.12.2015