Wypadek kosmiczny


chwilowy brak równowagi wewnętrznej lub wyznaczone cele nie będą mogły być zrealizowań
03.12.2015