Wóz


Wóz symbolizuje sposoby dążenia do celów przez nas ustanowionych oraz przyszłość i planowanie. Może również ucieleśniać nasz strach przed przyszłością, obawę, że nie poradzimy sobie z trudami życia. Może być też symbolem naszej rzeczywistej sytuacji - zamknięcia się w sobie, stagnacji, wolnego poruszania się w życiu.

14.02.2012