Włócznia


Włócznia bardzo często występuje jako symbol seksualny.

Włócznia w snach kobiet - jest obrazem męskości, jaki kobiety w sobie noszą. Może również uosabiać jakąś konkretną postać ze świata rzeczywistego.

Włócznia w snach mężczyzn - jest jakby przedłużeniem ich męskości - poprzez posługiwanie się włócznią udowadniają oni swą męską wartość.

Złamana włócznia - - w snach kobiet: nieakceptowanie Animusa, w innym znaczeniu: niechęć do partnera, ojca w snach mężczyzn - kłopoty z określeniem męskiej tożsamości, niskie poczucie własnej wartości.

13.02.2012