Wilk, wilkołak

Wilk wyraża naszą niekontrolowaną energię instynktów, popędów. W dramaturgii snu występują wilkołaki dobre i złe. Pierwsze są symbolem więzi człowieka z naturą i przypominają nam o jej odwiecznych prawach. Drugie są symbolem naszych zdziczałych popędów i niezaspokojonej seksualności.