POLECAMY

Sennik

Wieża

Wieżę można interpretować jako dążenie ku poznaniu siebie, zbliżenie się do tego, co na górze, do absolutu, lub sacrum. Inaczej dojrzewanie do bycia dorosłym w pełnym tego słowa znaczeniu.

Schodzenie z wieży - osiągnięcie pewnego etapu w rozwoju własnej świadomości, pojęciu swojej niewiedzy i oswojeniu się z aspektami nieświadomymi, weszliśmy na górę i schodzimy z niej by żyć w innym wymiarze, będąc bogatszym o nowe doświadczenia.

Zamknięcie w wieży - chęć chwilowego odosobnienia, schronienia przed przytłaczającą mocą bodźców ze świata zewnętrznego, potrzebę wyciszenia się.

Powiązane: Baszta Zamek warowny