Węzeł


Węzeł można rozpatrywać dwojako. W pierwszym wypadku węzeł przedstawia jakiś aspekt z naszego życia, który wymaga rozwiązania - inaczej będzie nas uwierał, sprawiał jeszcze większy problem. Tylko od nas, od naszej aktywności zależy, czy problem zostanie rozwiązany. W drugim znaczeniu węzeł symbolizuje nasz związek z drugą osobą. Jakość węzła tj. czy jest on trwały, solidny, a może luźny, jest obrazem jakości związku, w którym jesteśmy.

13.02.2012