POLECAMY

Sennik

Wawrzyn

Wawrzyn mówi o naszym zadowoleniu z życia, byciu w związku partnerskim. Może oznaczać również próżność, samouwielbienie, dumę i pychę. Obrazuje naszą potrzebę bycia wciąż nagradzanym, w centrum uwagi, wywyższania się nad innymi.