POLECAMY

Sennik

Wargi

Wargi symbolizują tęsknotę za szczęściem w miłości i potrzeby seksualne.

Blade, niezdrowe wargi - osłabienie więzi przyjacielskiej lub miłosnej.

Czerwone lub roześmiane wargi - symbolizują przyjaźń lub szczęśliwą miłość.

Widzieć krwawiące wargi - ktoś wprowadzi Cię w błąd.

Zaciśnięte, przygryzione lub wąskie wargi - symbolizują zawiść i wrogie nastawienie ze strony innych ludzi.

Powiązane: Usta