Upadać


upaść i podnosić się - niespodziewane zaszczyty
upaść i nie wstać - niesława
03.12.2015