POLECAMY

Sennik

Ujadanie psa

Ujadanie psa symbolizuje poczucie niepokoju i niewidoczne niebezpieczeństwo ze strony otaczającego świata oraz bezbronność, nieufność i agresję.