Ucieczka


Ucieczka to znak, który jest wynikiem życia w stresie, ogromnym napięciu, z problemami, z którymi nie możemy sobie poradzić. Sen taki może również obrazować nasze zagubienie i osamotnienie w świecie zewnętrznym.

12.02.2012