Tulipan


Tulipan poprzez swój kształt nawiązuje do kobiecości, miłości i uczuć. Przekaz ten wzmocniony jest przez kolor czerwony - jako wyraz namiętności i pożądania. Tulipan jednakże jest kwiatem jakby neutralnym - wyraża nieśmiałość uczuć, obawę, że nie zostaną one przyjęte, lub z całą stanowczością odrzucone.niespełnionej miłości, miłości platonicznej, uczuciu wyidealizowanym.

Tulipan w snach kobiet - ofiarowanie tulipana mężczyźnie będzie mówiło o niespełnionej miłości, miłości platonicznej, uczuciu wyidealizowanym.

Tulipan w snach mężczyzn - ofiarowanie tulipana kobiecie będzie z jednej strony wyrażeniem uczucia, z drugiej wyrażać będzie obawę przed zignorowaniem.

14.02.2012