POLECAMY

Sennik

Tratwa

Tratwa wiąże się z symboliką łodzi, czyli rozwojem, drogą życiową, emocjami, uczuciami.

Budowanie tratwy - chęć zmiany, chęć ucieczki od problemów, w których żyjemy.

Płynięcie tratwą - ucieczka od tego, co jest w jakiś sposób dla nas przykre, także ucieczki od siebie samego, odizolowanie się od otoczenia, samotność, melancholia.

Tratwa na wzburzonym morzu - w naszym życiu nie wszystko idzie tak jak sobie zaplanowaliśmy, jesteśmy niepewni jutra, uczuć swoich, swojego partnera i najbliższych osób.