Tornado


Tornado symbolizuje trudne chwile i rozterki. W twoim życiu może wydarzyć się coś, czego się zupełnie nie spodziewasz, a co przyniesie nieodwracalne skutki. Uważaj na siebie i swoim bliskich.

Widzieć zbliżające się tornado - nie zadręczaj się negatywnymi myślami.

16.01.2014