Tęcza


Tęcza reprezentuje Jaźń, wyższą duchowość, kontakt z czymś dobrym. Świadczy o pełni rozwoju osobowości, nawiązaniu więzi między tym, co na dole (podświadomość), a tym, co na górze (jaźń). Jest rodzajem pomostu scalającego dwa przeciwstawne bieguny osobowości.

14.02.2012