Taczka


Taczka to symbol ciężkiej pracy.

Ciągnąć lub pchać taczkę - pamiętaj, że żmudna praca często przynosi sowity zarobek.

Widzieć załadowaną taczkę - symbolizuje szczęście i pomyślność wszystkich spraw.

Wywracać taczkę - stąpaj ostrożnie, by nie złamać nogi.

12.02.2012