POLECAMY

Sennik

Tabaka

ważny interes przeprowadzisz do skutku
posiadać - jasny pogląd na rzeczy
zażywać - miła znajomość