Tabaka


ważny interes przeprowadzisz do skutku
posiadać - jasny pogląd na rzeczy
zażywać - miła znajomość
03.12.2015