Szynka

bogactwo liczna rodzina
jeść - pogorszenie warunków życia