POLECAMY

Sennik

Szafot

Szafot oznacza pozostawienie za sobą czasów obfitujących w ciosy losu, w których zachowanie się śniącego było zawsze słuszne.

Wstąpienie na szafot - to przyjęcie nowych poglądów, które opłacą się w życiu.

Widok szafotu - tłumaczy się chęciami „dobrych przyjaciół” powstrzymania śniącego od korzystnej zmiany w życiu.

Powiązane: Stracenie