Sylwetka


Sylwetka odwrócona, widziana jako fotograficzny pozytyw oznacza naświetlenie jakiejś sprawy i korzystne jej wyjaśnienie. Sylwetkę jako taką należy rozumieć jak cień.

12.02.2012