Swędzenie


Swędzenie może oznaczać pokusę zrobienia czegoś, z także przeciekanie pieniędzy przez palce.Jeśli jest spowodowane jakimś bodźcem zewnętrznym tłumaczy się aktualnymi duchowymi potrzebami, obawa przed egzaminami i zazdrością w stosunku do rywala.

12.02.2012