Studzienka


niepewna przyszłość
czerpać wodę - robić dobre interesy
pić - zdrowie i siły
kopać - korzystny interes
bez wody - troski
03.12.2015