POLECAMY

Sennik

Strony świata

Strony świata to złożony symbol. Na południe prowadzi uczucie i tęsknota za bliskim sercem i ciepłem; na północ – nieczułość i wejście w sferę chłodnego rozsądku oraz intuicji, na zachód – zachód noc pełną niebezpieczeństw; na wschód – naprzeciw słońcu, do światła rozjaśniającego drogę życia.