Stodoła


Stodoła to znak, który zazwyczaj odnosi się do sytuacji materialnej śniącego.

Pusta stodoła - każe zadowolić się małym.

Pełna stodoła - pozwala oczekiwać korzyści finansowych.

14.02.2012