Snop


wielki zarobek
snopy wiązać - powodzenie
młócić snopy - zaproszenie
wozić - nagroda za trudy
03.12.2015