POLECAMY

Sennik

Skrzynka

Skrzynka ma dwojakie znaczenie w zależności od tego, w jaki sposób została zobrazowana we śnie. Zazwyczaj łączy się ten symbol z tajemnicą.

Zamknięta skrzynka - każe dochować tajemnicy.

Otwarta skrzynka - oznacza wyjawienie czegoś, co uszczęśliwi śniącego.