Sierp


Sierp we śnie jest symbolem odrodzenia, zmiany, naszej przemiany i nadziei na lepsze jutro.

W snach mężczyzn - ze względu na swój kształt będzie obrazem kobiety, która daje radość, ale również rani, a zatem obraz ten będzie w sposób pośredni odwoływał się do symbolu kobiety dającej życie, ale również przynoszącej śmierć.

Widzieć - bądź czujna, aby nie przegapić dobrych okazji.

Używać sierpa - zbyt dużo wysiłku wkładasz w coś w porównaniu z korzyściami, jakie otrzymujesz. Czas to zweryfikować.

25.09.2014