Sen kosmiczny


Sen kosmiczny zawiera obrazy kosmosu, wizje nieba, nieograniczonej przestrzeni, ogromnego pędu świata na innych planetach, kontaktu z kosmiczną, boską siłą. Sny takie występują często u dzieci albo osób niedojrzałych, które nie nauczyły się rozdzielać swego świadomego Ja od Ja wyobrażeniowego.

12.02.2012