Sen archetypowy


Sen archetypowy charakteryzuje się przebogatą symboliką, niesie ze sobą bardzo intensywne doznania. Wynika najczęściej z doświadczeń ze świata zewnętrznego - przykładem może być zakochanie się, uniesienie artystyczne czy stany ekstazy związane z przeżyciami religijnymi. Niedojrzała osobowość w konfrontacji ze snem archetypowym może zatracić się w świecie marzeń sennych i przenosić swoje wyobrażenia do świata zewnętrznego - tutaj silne jest niebezpieczeństwo życia w urojeniach, w oderwaniu od rzeczywistości, w popularnym określeniu: bujania w obłokach.

12.02.2012