Schronienie


Schronienie zwykle uosabia wewnętrzny niepokój, strach przed nieokreślonym zagrożeniem.

Poszukiwanie schronienia - oznacza konieczność przemyślenia sobie wszystkich spraw z dystansu.

12.02.2012