Sałata


Sałata często występuje jako symbol seksualny.

Jeść sałatę - dzięki swej mądrości i przezorności osiągniesz wyznaczony cel.

Rwać sałatę - pamiętaj, że zbytnia zuchwałość może Ci zaszkodzić.

Siać sałatę - zmarnotrawisz swój czas na nieowocne działania.

Sadzić sałatę - możliwe, że będziesz musiał tłumaczyć się ze swojego postępowania przed innymi.

14.02.2012