POLECAMY

Sennik

Rzeźbiarz

Rzeźbiarz bardzo często występuje jako zapowiedź wiadomości. Znak ten występuje zazwyczaj w snach osób, które chciałyby dokonać zmian w swoim życiu.

Jeśli we śnie jest się rzeźbiarzem - próbuje się stworzyć obraz rzeczy i wydarzeń, które akurat gnębią śniącego i usiłują się wyeliminować to, co przykre.

Wizyta u rzeźbiarza - pozwala wnosić, że śniącego należy uwolnić o jakiegoś ciężaru.