Rzeź

Rzeź to pojęcie opisujące zawsze negatywne działanie. Sen o rzezi każe zastanawiać się, czy powzięty zamiar nie zagraża ewentualnie dobremu imieniu śniącego.