Rzeź


Rzeź to pojęcie opisujące zawsze negatywne działanie. Sen o rzezi każe zastanawiać się, czy powzięty zamiar nie zagraża ewentualnie dobremu imieniu śniącego.

12.02.2012