Rozchodzący się dym

trudna z pozoru rzecz okaże się łatwa w wykonaniu