POLECAMY

Sennik

Relikwia

Relikwia przypominają o obszarze sacrum. Mogą również wyrażać naszą tęsknotę za czymś mistycznym lub też być wyrazem zwrócenia się ku sprawom religii.

Niszczenie relikwii - bunt skierowany przeciwko sacrum, wynikający z poczucia krzywdy, agresja, która ujawnia się podczas dzieła zniszczenia ma moc destrukcyjną i może w sposób negatywny wpłynąć na nasze życie.

Posiadać relikwia - przez dłuższy czas będzie towarzyszył Ci smutek.