Ramiona

Ramiona symbolizują zmaganie się z codziennymi obowiązkami i trudnościami. Interpretując ten znak, należy zwrócić szczególną uwagę na wygląd ramion. Ma to bowiem kluczowe znaczenie.

Silne ramiona - świadczą o radości z pracy, która wiedzie do sukcesów.

Zbyt krótkie ramiona - wskazują na brak odwagi.

Za długie ramiona - wskazują na nadmierne codzienne obowiązki.

Słabe ramiona - zdradzają pewna bezradność wobec nagłych wydarzeń.

Obnażone ramiona - dobre wyniki w pracy.

Owłosione ramiona - więcej pieniędzy.

Złamane ramiona - ostrzegają śniącego przed stratami i sporami.

Podnieść ramiona - Twoje decyzje są uzależnione od opinii innych.

Mieć tylko jedno ramię - regres, stagnacja.